The Power of Worship – Part 2

Scripture References: Revelation 12:7-9; Ezekiel 28:12-15; Exodus 28:15-30; Revelation 21; Psalm 150:6; Acts 15:16-17; Isaiah 16:5; Amos 9:11; Matthew 16:18; Psalm 23; John 4:23; Pslam 27:1-4; Pslam 27:5-8; Psalm 42:1-2

Read More

The Power of Worship

Scripture References: Psalm 16:11; Revelation 4:8-11; Revelation 12:7-9; Luke 1:26-28; Revelation 12:7-8; Ezekiel 28:12-15; Exodus 28:15-30; Psalm 150:1-6; Habakkuk 2:14

Read More

Why We Worship

We are created to worship. So, we should worship our Creator, not His creation! Scripture References: Revelation 4:8-11, Revelation 12:7-9, Luke 1:26-28, Ezekiel 28:12-15, Exodus 28:15-30, Revelation 21:18-21, Psalm 150, Habakuk 2:14, Psalm 95:6-7

Read More